Czym jest NLP?Czym jest NLP?
Carolyn K. Sikes
NLP jest całkowicie unikalnym, synergicznym połączeniem cybernetyki, neurologii, oferującym praktyczne metody błyskawicznego rozwoju osobistego. Jest to bardzo szeroka dziedzina, której uczy się w praktycznie każdym kraju na naszej planecie, mająca wpływ na psychologię, lingwistykę, komunikację w biznesie, treningi, edukację i inne obszary. NLP zaczęło się ponad 25 lat temu i obecnie jest bardzo różnorodne z rozmaitymi „szkołami” na całym świecie.

Studium ludzkiego zachowania jest jednym z niewielu obszarów, w których nadal działa się w oparciu o przestarzałe teorie i informacje. NLP jest nową techniką wprowadzającą nas w nowoczesny świat, techniką, która umożliwia nadanie życiu upragnionej jakości – natychmiast. Jest szybka, prosta i niewiarygodnie logiczna.

NLP jest skrótem terminu Neuro-Lingwistyczne Programowanie.

Neuro oznacza neurologię (mózg/umysł), dzięki której przetwarzamy nasze doświadczenie przy użyciu pięciu zmysłów. 

Lingwistyczne odnosi się do języka, zarówno werbalnego, jak i niewerbalnego, za pomocą którego są kodowane, porządkowane i opatrywane znaczeniem nasze neurologiczne reprezentacje.

Programowanie pochodzi z metafory komputerowej i odnosi się do możliwości odkrycia i wykorzystania mentalnie wykonywanych programów.

W skrócie – NLP uczy jak sterować mózgiem, aby uzyskiwać pożądane rezultaty.

Jest około 96 książek poświęconych właśnie NLP. Tysiące innych książek, taśm, programów treningowych i firm stosuje pojęcia z dziedziny NLP. Pośród nich są takie osoby i firmy jak Tony Robbins, Brian Tracy, Deep Chopra, pisarz Donald Moine, twórca „Mega Memory” Kevin Trudeau, „Verbal self-defense” pisarka Suzette Haden Elgin, IBM, Hewlett-Packard, American Express i wiele innych. Programy te często wspominają pokrótce o NLP, a czasami po prostu używają pojęć nie podając ich źródła.

NLP tak na prawdę zaczęło się od postawy ciekawości i zadawania pytań. Gdy ludzie mówili „Nie można wyleczyć fobii”, postawą twórców NLP było „Oczywiście można”. Po prostu zignorowali powszechne teorie i zaczęli szukać surowych danych: rzeczy, które działają. Postawili pytanie: „Jeśli ktoś poradził sobie z fobią, to jak to zrobił?”. A skoro mogli się tego dowiedzieć, mogli też nauczyć tego innych ludzi, którzy mogą uzyskać takie same rezultaty.

Proces odkrywania, jak ludzie robią te rzeczy, które działają, nazywa się modelowaniem. NLP to modelowanie. Wielu ludzi myśli, że NLP to WYNIK modelowania, tzn. szybkie leczenie fobii. Ale NLP to PROCES tworzenia metody leczenia fobii. Właśnie dlatego jest takie potężne – dlatego, że po odpowiednim treningu NLPowiec potrafi modelować doskonałość dowolnej osoby i doskonałość tę powielać.

Wielu ludzi myśli o kimś posiadającym umiejętności, że „ma intuicję”, co jest sposobem powiedzenia „nigdy nie będę w stanie tego zrobić”. Fakt, że ktoś ma intuicję jest wspaniały, ale nie oznacza to, że nie można stworzyć modelu opisującego, jak to robi. Jeden z twórców NLP, Richard Bandler, powiedział kiedyś „Pomysł, że wiedza jest tworzona przez kogoś, a my wszyscy uczymy się jej w odrobinę mniejszym stopniu oznaczałby, że za następne pięćdziesiąt lat cała cywilizacja będzie się starała wymyśleć, jak stworzyć ogień”. Pomysł polega na tym, że jesteśmy w stanie uczyć się od naszych nauczycieli tego, co już wiedzą, a następnie budować na tej podstawie. To jest dziedzina NLP.

Modelowanie to umiejętność ekstrapolacji tego, co działa, i odrzucenia całej reszty. Polega na znalezieniu najmniejszej liczby kroków potrzebnych do osiągnięcia dokładnie takich samych rezultatów. W NLP usprawniamy procesy, które odbywają się naturalnie. Odkrywamy co działa i ułatwiamy robienie tego i uczenie się tego. Używamy sprzężeń zwrotnych do ciągłego sprawdzania i upewniania się, że nadal uzyskujemy rezultat.

NLP jest to studium tego, jak ludzie robią rzeczy, jak myślą, jak przetwarzają informację i jak się zachowują. NIE dotyczy tego, w jaki sposób ludzie mają problemy, ani nie jest rodzajem teorii osobowości. W NLP nie ma nic ezoterycznego. Polega na używaniu tego, co działa, i nieużywaniu tego, co nie działa. Leczenie fobii nie tłumaczy tego, jak uzyskujesz fobię, po prostu pomaga się jej pozbyć.

Dla praktyka NLP właściwa postawa to nienasycona ciekawość. Aby ciągle się uczyć, wzrastać i ewoluować, nie zatrzymać się na kilku technikach szybkich napraw… ale rozwijać się i stawać się coraz bardziej wrażliwym, radosnym i ciekawym. Innymi słowy – czynić życie świętem, a nie bandażować łokieć.

„Nie jestem terapeutą, dlaczego mam chcieć certyfikatu z NLP?”

Certyfikaty NLP zostały wprowadzone pod koniec lat siedemdziesiątych jako sposób certyfikowania terapeutów, którzy chcą stosować NLP wobec swoich klientów. Obecnie jednak NLP przyciąga ludzi ze wszystkich ścieżek życia, jako środek osobistego rozwoju i treningu perswazji. Pewne treningi certyfikacyjne nadal są poświęcone technikom terapeutycznym, jednak IDEA Seminars przekształciło swoje treningi tak, aby pomagać ludziom używać tych umiejętności do osobistego rozwoju i zmiany.

Gdy ludzie po raz pierwszy uczą się NLP, są podekscytowani możliwościami głębokiej zmiany zachowań w prosty, łatwy sposób, bez konieczności przebrnięcia przez wieloletnią terapię. Jednak kiedy decydują się wziąć udział w treningu, czasami spostrzegają, że trening uczy ich pracy z innymi ludźmi, a nie ze sobą. Czasami także stwierdzają, że trening NLP jest przeintelektualizowany i duszny, a nie radosny, praktyczny i łatwy. Dlatego tak ważne jest, aby zrobić właściwe rozpoznanie, zanim poświęci się czas i pieniądze na trening NLP.

IDEA Seminars różni się od innych ośrodków oferujących treningi NLP. Podkreślamy to, że NLP jest środkiem rozwoju osobistego i lepszej, sprawniejszej komunikacji, a nie tylko narzędziem terapeutycznym. Dajemy także ekscytujące środowisko szybkiego uczenia się zorientowanego na uczenie mózgu. Certyfikaty IDEA Seminars potwierdzają kompletne, intensywne treningi NLP dla ludzi biznesu, edukacji, opieki zdrowotnej, a także terapeutów i innych specjalistów. Treningi są przyjemne, radosne, wzbogacające, a dla większości uczestników – są jednym z najgłębszych doświadczeń rozwoju w życiu.

„Szkoły” w NLP

Ponieważ NLP istnieje już tak długo, stworzono w międzyczasie wiele różnych „szkół”. Dlatego właśnie, tak jak w wielu dziedzinach, można spotkać pewne nieporozumienia w grupach dyskusyjnych czy na seminariach, gdzie różni ludzie bronią „poprawnego” czy „właściwego” sposobu studiowania, uczenia, uczenia się czy omawiania podstaw NLP.

W IDEA Seminars cieszymy się z wielkiej różnorodności na tym polu i wierzymy, że nie ma „poprawnego” czy „prawidłowego” sposobu zajmowania się NLP. Mamy własny zestaw przekonań i wartości dotyczących treningów, ale mamy też zasadę nieoczerniania innych ośrodków czy „szkół”.

  „Szkoła” terapeutyczna

  Ta „szkoła” jest systemem przekonań, że NLP jest narzędziem terapii. Treningi są zwykle skoncentrowane na technikach NLP i prowadzone przez osoby będące praktykującymi terapeutami lub mające doświadczenie terapeutyczne. Schemat takiego treningu zwykle obejmuje: wykład, pokaz techniki, ćwiczenie i następnie dyskusję. Jest to najpopularniejsza „szkoła” w NLP i tak jest konstruowana większość treningów.

  „Szkoła” akademicka

  Ten system przekonań traktuje NLP jako „twardą” naukę behawioralną. Treningi obejmują mnóstwo strategii wraz z modelami funkcjonowania mózgu i schematami blokowymi. Informacja jest kawałkowana (chunk) na bardzo, bardzo drobne elementy, i każdy detal jest analizowany aż do najdrobniejszego elementu. Przekonanie to głosi, że jeśli znajdziesz ten jeden szczególny element, który czyni różnicę, możesz go zmienić i w ten sposób przełączyć cały system.

  „Szkoła” prywatkowo – motywacyjna

  Jest to „szkoła”, która uważa, że NLP to dobre samopoczucie i podejście „po prostu zrób to”. Seminaria zawierają mnóstwo wykładów i indukcji hipnotycznych lub mnóstwo ćwiczeń dopingująco-wspierających. Seminaria to zwykle mnóstwo radości, a ludzie doświadczają wspaniałych zmian, jednak wielu uczestników zgłasza później brak głębszego, świadomego zrozumienia materiału i brak umiejętności samodzielnego stosowania tego, czego się nauczyli.

  Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o unikalnym podejściu IDEA Seminars do treningów.

Kilka podstawowych zasad NeuroLingwistycznego Programowania

1. NLP nie jest modelem naprawy … to model nabywania, model generatywny. 

2. Techniki NLP to nie NLP. Techniki są wynikiem procesu modelowania. NLP jest metodą modelowania.

3. Modelowanie jest procesem zdobywania umiejętności. Wszelkie umiejętności są systematyczne, posiadają wzorzec, są oparte na zasadach – dlatego mogą być modelowane i powielane. Jednak modelowanie nie umożliwia przejęcia całego doświadczenia życiowego innej osoby.

4. Ludzie nie są popsuci, działają perfekcyjnie. Nie potrzebują, żeby ich naprawiać.

5. Ludzie mają wszystkie zasoby potrzebne do dowolnej zmiany.

6. Ludzie podejmują wybory najlepsze w ramach zasobów, do których mają dostęp.

7. Każde zachowanie zewnętrzne jest wynikiem wewnętrznego procesu.

8. Mapa to nie terytorium. Nasza percepcja rzeczywistości nie jest samą rzeczywistością. Nie działamy w świecie, ale poprzez naszą percepcyjną mapę świata. NLP jest modelem procesu tworzenia mapy

9. Pozytywna wartość własna jednostki jest utrzymywana na tym samym poziomie. Rozróżnia się pomiędzy Ja, intencją i zachowaniem, w które człowiek się angażuje.

10. Elastyczność zachowania: Osoba o największej elastyczności zachowania w danej interakcji decyduje o rezultatach.

11. Opór jest rezultatem braku elastyczności po stronie komunikującej.

12. Niepowodzenie jest informacją zwrotną. Nie ma błędów, są tylko rezultaty. Bez niepowodzeń i błędów uczenie się byłoby niemożliwe

13. Najwyższej jakości informacją w interakcji jest zachowanie.

14. Umysł i ciało są częściami tego samego systemu cybernetycznego.

15. Ludzie komunikują się na dwóch poziomach – świadomym i nieświadomym.

16. Elastyczność zachowania daje więcej możliwości wyboru. Większy wybór jest lepszy niż ograniczony wybór