Kreatywność – sex appeal intelektu


 Kreatywność- co to jest ?. Jak ją osiągnąć? I skąd będziesz wiedział, że ją posiadasz?

Jest to raczej jak sex appeal, rzecz bardzo pożądana i poszukiwana, lecz tajemnicza.

Słowo „kreatywność” łączone jest z procesem zrobienia „czegoś” z „niczego”, dawaniem czegoś z siebie światu. I jak sex appeal większość ludzi chce by inni u nich to widzieli , ale niewielu sądzi że to ma. Czy sądzisz, że jesteś kreatywny ?.

Około 10 lat temu duże przedsiębiorstwo naftowe chciało aby ich inżynierowie wychodzili z bardziej innowacyjnymi pomysłami; przemysł zmieniał się bardzo szybko. Zatrudniono zespół psychologów, żeby wykonali projekt modelowania. Zadali oni sobie pytanie : jaka jest różnica, która powoduje różnicę między bardziej i mniej kreat

ywnymi ludźmi?. Psychologowie wykonali ciężką i uczciwą pracę .Odkryli , że najbardziej znaczącym czynnikiem był ten iż kreatywni ludzie myśleli że są kreatywni.Mniej kreatywni ludzie nie myśleli że są kreatywni. No cóż pomyślisz – obie grupy miały po prostu rację. Ale przekonania oddziałują na zachowanie tak jak zachowanie na przekonania. Działają jak samo spełniająca się przepowiednia. Osoby, które wierzyły, że nie są kreatywne nie zwracały uwagę na swoje pomysły, nie bawiły się nimi lub nie zajmowały się nimi w przerwie na herbatę.

Przekonanie, że jesteś kreatywny wydaje się działać w sposób, który powoduje że stajesz się kreatywny.

Słowo „kreatywność” jest rzeczownikiem ( w żargonie NLP – nominalizacją), ale rzeczywistość jest procesem – czymś co robisz

Jest także wartością. Jest cenione i jest towarem poszukiwanym. Wynik może być wart wielu pieniędzy. Kreatywna osoba lub zespół to ci, którzy sprzedają miliony płyt, tworzą wspaniałe dzieła sztuki, wytwarzają nowy produkt lub technologię przemysłową, które dają olbrzymie dochody. Kreatywność daje dodatkowy wymiar do portfela.

Wartości mają ( w żargonie NLP) swoje wskaźniki kryteriów , że zostały osiągnięte.

Skąd wiesz, że jesteś kreatywny?

Ludzie posiadają różne

Jest to proces, który generuje treść : swój własny projekt, własną bajkę lub odnawianie mieszkania w odmienny i oryginalny sposób.

Ludzie, którzy definiują kreatywność przez rezultaty, mylą wynik z procesem.

Często najbardziej użyteczne odkrycia wymyślane są przez ludzi nie będących ekspertami

kryteria oceny tego, że są kreatywni. Kryterium jednej osoby byłoby wymyślenie lub odkrycie czegoś, czego jeszcze nikt nie wymyślił lub nie odkrył. Jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Kiedy ta osoba tego nie osiągnie, może zacząć wierzyć , że nie jest kreatywna ( nie spełniła swoich kryteriów kreatywności) i może zrezygnować z dalszych prób. Dla innej osoby, kryterium kreatywności może być opowiadanie swoim dzieciom bajek przed pójściem spać lub projektowanie i odnawianie mieszkania. w danej dziedzinie. Eksperci zdecydowali, że problem był zbyt trudny do rozwiązania. struktury cząsteczki benzenu i dokonała przewrotu w chemii organicznej.„Czy to jest piękne ?.”en aspekt bycia kreatywnym – równowagę między wolnością i strukturą.nie problemu, jest sposobem zmiany perspektywy.

Sądzę ,że bycie kreatywnym jest zabawą pomysłami, łączeniem ich , wypróbowywaniem wielu możliwości . Nowe części, które łączysz stwarzają nowe relacje. Podobne części nabierają nowego wymiaru kiedy umieścimy je w nowym kontekście. Samochód lub samolot jest stertą kawałków metalu dopóki nie zostaną złożone we właściwy sposób. Zachodni muzycy pracują z tymi samymi dwunastoma nutami, ale rezultaty które uzyskują nieprawdopodobnie się różnią. Sądzę , że muzyczna metafora pokazuje jeszcze jed

Kreatywność nie jest całkowicie losowa. Wymaga zdolności do zobaczenia rzeczy na nowe

sposoby, ale te muszą być strukturą dla rezultatu.

Świadomy umysł formuje zabawę nieświadomością. Całkowicie wolna muzyczna improwizacja może być nudna i nieciekawa. Zastosowanie struktury np. flamenco, jazz lub muzyki klasycznej spowoduje , że rezultat ich gry nabierze nowej formy, wybiegającej poza brzmienie indywidualnych muzyków.

Jak możemy zobaczyć podobieństwa w nowy sposób ?. Jest to klucz do rozwiązywania problemów. Wszyscy jesteśmy kreatywni gdy rozwiązujemy problemy ponieważ musimy zobaczyć stary problem w nowy sposób. Potrzebujemy wygenerowania różnych perspektyw.

Kreatywność, tak jak rozwiązywa

Oto kilka pomysłów.

Zmień pozycję percepcyjną.

Jak sytuacja wygląda z pierwszej pozycji? Jak o niej myślisz i co w związku z nią czujesz?

Jak to wygląda z drugiej pozycji – z punktu widzenia drugiej osoby? Może być to autorytet w jakiś sposób związany z problemem

Trzecia pozycja wprowadza także pewien dystans między ciebie a problem. Spojrzenie z dystansu jest inną perspektywą. Linia wybrzeża z samolotu wygląda jak wyraźna linia , ale z poziomu ziemi szczegóły zacierają strukturę widzianą z poziomu samolotu.

Odzwierciedlamy to często w języku, mówiąc :” Potrzebuję świeżego spojrzenia na tę sprawę”, lub „potrzebujemy innego wglądu”, oraz „Jestem zbyt blisko problemu żeby go zrozumieć”. W żargonie NLP odzwierciedlamy w ten sposób w języku krytyczne submodalności. Możemy zmieniać nasze submodalności wydarzenia (problemu) , żeby mieć nowy pogląd na problem. Czasami potrzebujemy zbliżenia i przyjrzenia się szczegółom.

Zmień horyzont czasowy.

Spojrzenie na konsekwencje sytuacji lub problemu z perspektywy pięciu lat będzie różne

, mentor, zaufany przyjaciel lub model roli. Jest także trzecia pozycja, pozycja systemowa – jak różne elementy w problemie pasują do siebie.od spojrzenia na konsekwencje z perspektywy dnia jutrzejszego. Planowanie strategiczne jest przeciwieństwem chwili bieżącej. Żaden nie jest lepszy od drugiego. Oba mogą dostarczyć nowego spojrzenia lub nowego pomysłu. Subiektywnie czas zarządzany jest przez submodalności odległości.Jaka jest największa bariera ograniczająca kreatywne myślenie? Nawyk – myślenie w ustalony sposób nawet gdy ten sposób jest dobry. Kreatywność jest ciągłym procesem przedefiniowania sposobu w jaki myślisz. Jednym z nich jest przemyślane wprowadzenie losowych elementów. Elementów , które są „oczywiście” nie związane z tematem.otnistej wodzie wypełniającej rów. Chciałem poszukać drogi naokoło rowu ale nie zauważyłam żadnej. Wtedy zauważyłem kawałek drewna po jednej stronie rowu. Po prostu właściwego rozmiaru. Opuściłem go na dno rowu i okazało się że doskonale łączył oba brzegi. Kilka szybkich skoków spowodowało, że znowu znalazłem się na ścieżce bez zmoczenia nóg. Może wydawać się to dziwne , ale doświadczenie to okazało się doskonałą mapą rozwiązania mojego problemu.Istnieje wiele innych sposobów zmiany perspektywy, oprócz nabrania dystansu, pozycji percepcyjnych, czasu i „właściwej przypadkowości”. Kiedy już masz kilka, możesz użyć ich do stworzenia większej ilości sposobów bycia kreatywnym, strategia do bycia kreatywnym może być zastosowana do samej siebie, w rekursywnej pętli kreatywności rosnącej na wzór fraktali. Fraktale to piękne chaotyczne kształty uformowane przez wzięcie bardzo prostej formuły i zastosowanie jej do siebie samej. Fraktale są strukturą chaosu – bardzo odpowiednią metaforą kreatywności. 

(Uwaga , kto chce się dowiedzieć więcej na temat : „Fraktale a NLP” może przeczytać artykuł Roberta Diltsa opubliko

wany w Internecie. Adres: www.nlpu.com – (przyp. tłumacza) ). 

W końcu jest jednakowo łatwo zdusić w sobie kreatywność

, jak ją rozwinąć. Oto kilka pewnych sposobów.

  Jak przestać być kreatywnym.

Jak być k

reatywnym

1 Bądź bezlitośnie praktyczny

Nie przejmuj się czy to jest praktyczne (przynajmniej teraz)

2 Bądź logiczny

Logiki nie można udowodnić logicznie więc nie może być bardzo użyteczna bez względu na to jak na nią patrzysz.

3 Przestrzegaj zasad Jakich zasad?
4 Bądź poważny.

Baw się.

5 Nie bądź ciekawy.

Bądź ciekawy

6 Unikaj dwuznaczności-dochodź do sedna sprawy tak szybko jak to możliwe

Baw się dwuznacznością .

7 Wierz że błędy są złe i będą ukarane.

Błędy są przydatne, są informacją zwrotną.

8 Wierz, że nie jesteś kreatywny.

Wierz, że jesteś kreatywny.

9 Wierz, że istnieje tylko jedna właściwa odpowiedź i ty ją znasz.

Jest bardzo wiele właściwych odpowiedzi.

Ta prosta rekursja tworzy fraktale ale natura była pierwsza. Każdy kto leżał pod drzewem i patrzył w niebo przez drgające liście wie co to jest wzór fraktali.

Przełam nawyk.

Jest to podstawa wyroczni, snów i wróżb. Łączą one elementy na nowe sposoby.

Pamiętam trening prowadzony prze Johna Grindera kilka lat temu. Jednym z ćwiczeń dotyczyło nieświadomych zasobów. Najpierw zidentyfikowaliśmy osobisty problem, który nas dotyczył. Potem udaliśmy się na dwudziestominutowy spacer do pobliskiego parku.

Jedyną instrukcją w czasie spaceru było : zwracać uwagę na to co widzisz , słyszysz i czujesz.

Pamiętam przechadzkę bez celu przez około dziesięć minut ,potem dojście do całkiem głębokiego rowu częściowo wypełnionego wodą. Rów blokował moją ścieżkę, był zbyt szeroki żeby go przeskoczyć i opóźniłby mój spacer gdybym go ominął. Nie chciałem ani wracać ani wylądować w bł

Dzieci są bardzo kreatywne. Składają słowa razem w nowy interesujący sposób lub znajdują nowe sposoby przez łączenie różnych rzeczy. Nie znają jeszcze zasad i to daje im wolność myślenia i działania. Rezultaty dziecięcej kreatywności mogą nie być praktyczne ale proces z pewnością jest. Być może zabawa jest koniecznym początkiem kreatywności.

Być może gdybyśmy zwracali więcej uwagi na to jak dzieci łączą pomysły, moglibyśmy użyć tej samej strategii żeby łączyć nasze pomysły i odkrywać ich praktyczne zastosowania.

Kreatywność jest zabawą pomysłami a zabawa jest wolna. Ci którzy muszą się bawić nie umieją się bawić.

Wszyscy marzymy każdej nocy i odsuwamy się od nich w świetle dnia uznając je za błahe i bez znaczenia. Ale sny są czystą zabawą. Chemik Kekule śnił o grupie węży formujących okrąg każdy z nich gryząc ogon następnego węża przed nim. Ta idea grup połączonych do następnych w formie okręgu dała mu pomysł dla stworzenia

Najbardziej użyteczne pomysły są czasami również najbardziej estetycznymi. W NLP zawsze zadaje się pytanie : „Czy to jest użyteczne ?”. Być może istnieje także potrzeba pytania :

. 

Kreatywność- co to jest ?. Jak ją osiągnąć? I skąd będziesz wiedział, że ją posiadasz?

Jest to raczej jak sex appeal, rzecz bardzo pożądana i poszukiwana, lecz tajemnicza.

Słowo „kreatywność” łączone jest z procesem zrobienia „czegoś” z „niczego”, dawaniem czegoś z siebie światu. I jak sex appeal większość ludzi chce by inni u nich to widzieli , ale niewielu sądzi że to ma. Czy sądzisz, że jesteś kreatywny ?.

Około 10 lat temu duże przedsiębiorstwo naftowe chciało aby ich inżynierowie wychodzili z bardziej innowacyjnymi pomysłami; przemysł zmieniał się bardzo szybko. Zatrudniono zespół psychologów, żeby wykonali projekt modelowania. Zadali oni sobie pytanie : jaka jest różnica, która powoduje różnicę między bardziej i mniej kreatywnymi ludźmi?. Psychologowie wykonali ciężką i uczciwą pracę .Odkryli , że najbardziej znaczącym czynnikiem był ten iżkreatywni ludzie myśleli że są kreatywni.

Mniej kreatywni ludzie nie myśleli że są kreatywni. No cóż pomyślisz – obie grupy miały po prostu rację. Ale przekonania oddziałują na zachowanie tak jak zachowanie na przekonania. Działają jak samo spełniająca się przepowiednia. Osoby, które wierzyły, że nie są kreatywne nie zwracały uwagę na swoje pomysły, nie bawiły się nimi lub nie zajmowały się nimi w przerwie na herbatę.

Przekonanie, że jesteś kreatywny wydaje się działać w sposób, który powoduje że stajesz się kreatywny.

Słowo „kreatywność” jest rzeczownikiem ( w żargonie NLP – nominalizacją), ale rzeczywistość jest procesem – czymś co robisz.

Jest także wartością. Jest cenione i jest towarem poszukiwanym. Wynik może być wart wielu pieniędzy. Kreatywna osoba lub zespół to ci, którzy sprzedają miliony płyt, tworzą wspaniałe dzieła sztuki, wytwarzają nowy produkt lub technologię przemysłową, które dają olbrzymie dochody. Kreatywność daje dodatkowy wymiar do portfela.

Wartości mają ( w żargonie NLP) swoje wskaźniki kryteriów , że zostały osiągnięte.

Skąd wiesz, że jesteś kreatywny?

Ludzie posiadają różne kryteria oceny tego, że są kreatywni. Kryterium jednej osoby byłoby wymyślenie lub odkrycie czegoś, czego jeszcze nikt nie wymyślił lub nie odkrył. Jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Kiedy ta osoba tego nie osiągnie, może zacząć wierzyć , że nie jest kreatywna ( nie spełniła swoich kryteriów kreatywności) i może zrezygnować z dalszych prób. Dla innej osoby, kryterium kreatywności może być opowiadanie swoim dzieciom bajek przed pójściem spać lub projektowanie i odnawianie mieszkania.

Jest to proces, który generuje treść : swój własny projekt, własną bajkę lub odnawianie mieszkania w odmienny i oryginalny sposób.

Ludzie, którzy definiują kreatywność przez rezultaty, mylą wynik z procesem.

Często najbardziej użyteczne odkrycia wymyślane są przez ludzi nie będących ekspertami

w danej dziedzinie. Eksperci zdecydowali, że problem był zbyt trudny do rozwiązania.

Dzieci są bardzo kreatywne. Składają słowa razem w nowy interesujący sposób lub znajdują nowe sposoby przez łączenie różnych rzeczy. Nie znają jeszcze zasad i to daje im wolność myślenia i działania. Rezultaty dziecięcej kreatywności mogą nie być praktyczne ale proces z pewnością jest. Być może zabawa jest koniecznym początkiem kreatywności.

Być może gdybyśmy zwracali więcej uwagi na to jak dzieci łączą pomysły, moglibyśmy użyć tej samej strategii żeby łączyć nasze pomysły i odkrywać ich praktyczne zastosowania.

Kreatywność jest zabawą pomysłami a zabawa jest wolna. Ci którzy muszą się bawić nie umieją się bawić.

Wszyscy marzymy każdej nocy i odsuwamy się od nich w świetle dnia uznając je za błahe i bez znaczenia. Ale sny są czystą zabawą. Chemik Kekule śnił o grupie węży formujących okrąg każdy z nich gryząc ogon następnego węża przed nim. Ta idea grup połączonych do następnych w formie okręgu dała mu pomysł dla stworzenia struktury cząsteczki benzenu i dokonała przewrotu w chemii organicznej.

Najbardziej użyteczne pomysły są czasami również najbardziej estetycznymi. W NLP zawsze zadaje się pytanie : „Czy to jest użyteczne ?”. Być może istnieje także potrzeba pytania :

„Czy to jest piękne ?.”

Sądzę ,że bycie kreatywnym jest zabawą pomysłami, łączeniem ich , wypróbowywaniem wielu możliwości . Nowe części, które łączysz stwarzają nowe relacje. Podobne części nabierają nowego wymiaru kiedy umieścimy je w nowym kontekście. Samochód lub samolot jest stertą kawałków metalu dopóki nie zostaną złożone we właściwy sposób. Zachodni muzycy pracują z tymi samymi dwunastoma nutami, ale rezultaty które uzyskują nieprawdopodobnie się różnią. Sądzę , że muzyczna metafora pokazuje jeszcze jeden aspekt bycia kreatywnym – równowagę między wolnością i strukturą.

Kreatywność nie jest całkowicie losowa. Wymaga zdolności do zobaczenia rzeczy na nowe

sposoby, ale te muszą być strukturą dla rezultatu.

Świadomy umysł formuje zabawę nieświadomością. Całkowicie wolna muzyczna improwizacja może być nudna i nieciekawa. Zastosowanie struktury np. flamenco, jazz lub muzyki klasycznej spowoduje , że rezultat ich gry nabierze nowej formy, wybiegającej poza brzmienie indywidualnych muzyków.

Jak możemy zobaczyć podobieństwa w nowy sposób ?. Jest to klucz do rozwiązywania problemów. Wszyscy jesteśmy kreatywni gdy rozwiązujemy problemy ponieważ musimy zobaczyć stary problem w nowy sposób. Potrzebujemy wygenerowania różnych perspektyw.

Kreatywność, tak jak rozwiązywanie problemu, jest sposobem zmiany perspektywy.

Oto kilka pomysłów.

Zmień pozycję percepcyjną.

Jak sytuacja wygląda z pierwszej pozycji? Jak o niej myślisz i co w związku z nią czujesz?

Jak to wygląda z drugiej pozycji – z punktu widzenia drugiej osoby? Może być to autorytet w jakiś sposób związany z problemem, mentor, zaufany przyjaciel lub model roli. Jest także trzecia pozycja, pozycja systemowa – jak różne elementy w problemie pasują do siebie.

Trzecia pozycja wprowadza także pewien dystans między ciebie a problem. Spojrzenie z dystansu jest inną perspektywą. Linia wybrzeża z samolotu wygląda jak wyraźna linia , ale z poziomu ziemi szczegóły zacierają strukturę widzianą z poziomu samolotu.

Odzwierciedlamy to często w języku, mówiąc :” Potrzebuję świeżego spojrzenia na tę sprawę”, lub „potrzebujemy innego wglądu”, oraz „Jestem zbyt blisko problemu żeby go zrozumieć”. W żargonie NLP odzwierciedlamy w ten sposób w języku krytyczne submodalności. Możemy zmieniać nasze submodalności wydarzenia (problemu) , żeby mieć nowy pogląd na problem. Czasami potrzebujemy zbliżenia i przyjrzenia się szczegółom.

Zmień horyzont czasowy.

Spojrzenie na konsekwencje sytuacji lub problemu z perspektywy pięciu lat będzie różne

od spojrzenia na konsekwencje z perspektywy dnia jutrzejszego. Planowanie strategiczne jest przeciwieństwem chwili bieżącej. Żaden nie jest lepszy od drugiego. Oba mogą dostarczyć nowego spojrzenia lub nowego pomysłu. Subiektywnie czas zarządzany jest przez submodalności odległości.

Przełam nawyk.

Jaka jest największa bariera ograniczająca kreatywne myślenie? Nawyk – myślenie w ustalony sposób nawet gdy ten sposób jest dobry. Kreatywność jest ciągłym procesem przedefiniowania sposobu w jaki myślisz. Jednym z nich jest przemyślane wprowadzenie losowych elementów. Elementów , które są „oczywiście” nie związane z tematem.

Jest to podstawa wyroczni, snów i wróżb. Łączą one elementy na nowe sposoby.

Pamiętam trening prowadzony prze Johna Grindera kilka lat temu. Jednym z ćwiczeń dotyczyło nieświadomych zasobów. Najpierw zidentyfikowaliśmy osobisty problem, który nas dotyczył. Potem udaliśmy się na dwudziestominutowy spacer do pobliskiego parku.

Jedyną instrukcją w czasie spaceru było : zwracać uwagę na to co widzisz , słyszysz i czujesz.

Pamiętam przechadzkę bez celu przez około dziesięć minut ,potem dojście do całkiem głębokiego rowu częściowo wypełnionego wodą. Rów blokował moją ścieżkę, był zbyt szeroki żeby go przeskoczyć i opóźniłby mój spacer gdybym go ominął. Nie chciałem ani wracać ani wylądować w błotnistej wodzie wypełniającej rów. Chciałem poszukać drogi naokoło rowu ale nie zauważyłam żadnej. Wtedy zauważyłem kawałek drewna po jednej stronie rowu. Po prostu właściwego rozmiaru. Opuściłem go na dno rowu i okazało się że doskonale łączył oba brzegi. Kilka szybkich skoków spowodowało, że znowu znalazłem się na ścieżce bez zmoczenia nóg. Może wydawać się to dziwne , ale doświadczenie to okazało się doskonałą mapą rozwiązania mojego problemu.

Istnieje wiele innych sposobów zmiany perspektywy, oprócz nabrania dystansu, pozycji percepcyjnych, czasu i „właściwej przypadkowości”. Kiedy już masz kilka, możesz użyć ich do stworzenia większej ilości sposobów bycia kreatywnym, strategia do bycia kreatywnym może być zastosowana do samej siebie, w rekursywnej pętli kreatywności rosnącej na wzór fraktali. Fraktale to piękne chaotyczne kształty uformowane przez wzięcie bardzo prostej formuły i zastosowanie jej do siebie samej.

Ta prosta rekursja tworzy fraktale ale natura była pierwsza. Każdy kto leżał pod drzewem i patrzył w niebo przez drgające liście wie co to jest wzór fraktali. Fraktale są strukturą chaosu – bardzo odpowiednią metaforą kreatywności.

(Uwaga , kto chce się dowiedzieć więcej na temat : „Fraktale a NLP” może przeczytać artykuł Roberta Diltsa opubliko

 

wany w Internecie. Adres: www.nlpu.com – (przyp. tłumacza) ).

W końcu jest jednakowo łatwo zdusić w sobie kreatywność, jak ją rozwinąć. Oto kilka pewnych sposobów.

  Jak przestać być kreatywnym.

 

Jak być kreatywnym

1 Bądź bezlitośnie praktyczny

 

Nie przejmuj się czy to jest praktyczne (przynajmniej teraz)

 

2 Bądź logiczny

 

Logiki nie można udowodnić logicznie więc nie może być bardzo użyteczna bez względu na to jak na nią patrzysz.

 

3 Przestrzegaj zasad Jakich zasad?
4 Bądź poważny.

 

Baw się.

 

5 Nie bądź ciekawy.

 

Bądź ciekawy

 

6 Unikaj dwuznaczności-dochodź do sedna sprawy tak szybko jak to możliwe

 

Baw się dwuznacznością .

 

7 Wierz że błędy są złe i będą ukarane.

 

Błędy są przydatne, są informacją zwrotną.

 

8 Wierz, że nie jesteś kreatywny.

 

Wierz, że jesteś kreatywny.

 

9 Wierz, że istnieje tylko jedna właściwa odpowiedź i ty ją znasz.

 

Jest bardzo wiele właściwych odpowiedzi.