David Gordon


David GordonDavid Gordon jest znakomitym trenerem z USA, twórcą m.in. ‚Modelu Gordona’, który w syntetyczny sposób pozwala ustrukturalizować sam proces modelowania. Ten zaawansowany model można poznać na dobrych treningach Master NLP, choć w Polsce wiem tylko o jednym ośrodku, w którym jest przedstawiany w ramach treningu Mistrz Praktyk NLP.

Jako jeden z pierwszych twórców NeuroLingwistycznego Programowania, David pomagał nadać tej dziedzinie dzisiejszy kształt przez ponad 30 lat. Jego praca dotyczyła praktycznie wszystkich aspektów NLP, natomiast obszarami, w których David wniósł do NLP najwięcej, są metafory terapeutyczne i pasja modelowania. Oprócz szkolenia tysięcy osób w NLP, hipnozie, metaforach terapeutycznych i modelowaniu, David napisał mnóstwo artykułów na temat NLP oraz wiele książek dotyczących różnych aspektów terapii (Therapeutic Metaphors,  Phoenix: The Therapeutic Patterns of Milton H. EricksonThe Emprint MethodKnow How (z Leslie Cameron-Bandler i Michaelem Lebeau) oraz Expanding Your World: Modeling the Structure of Experience (z Graham Dawesem).

W Polsce poprowadził w roku 2010 i 2012  Warsztaty Mistrzów®: Meaningful Existence Model– Życie ma sens!

A w roku 2011  Modeling – Modelowanie ludzkiej doskonałości