Jaap HollanderJaap Hollander jest trenerem, coachem, autorem książek, gier, programów komputerowych. Jest także szefem Instytutu Psychologii Eklektycznej w Nijmegen w Holandii (Institut voor Eklektische Psychologie – www.iepdoc.nl). W Polsce jego praca jest już obecna dzięki grze NanoTech Power Deck (niezwykle chwalonej przede wszystkim przez coachów) oraz „Farrelly Factors”.

Jaap jest współautorem systemu MindMentor – nazywanego także ‚RoboCoach’ (www.mindmentor.com) oraz kilku książek dotyczących Coachingu Prowokatywnego. Jedna z tych książek „Coaching Prowokatywny”, ukazała się w roku 2008 nakładem METAmorfozy.
Jaap Hollander jest także pomysłodawcą i głównym autorem kart coachingowych NanoTech Power Deck.