Warsztaty Mistrzów® 2015


To cykl warsztatów, na które zapraszamy MISTRZÓW.

Zapraszamy trenerów tworzących to, co po angielsku nazywa się „leading edge”, a po polsku jeszcze nie ma nazwy. Trenerów tworzących nowe i nowatorskie, niezwykle skuteczne metody pracy i współpracy z ludźmi. Trenerów, którzy uczą w sposób wyjątkowy: radosny, przyjemny, skuteczny, szybki, a co najważniejsze: pełen szacunku i ekologiczny.

Zapraszamy na nie Mistrzów, którzy w swojej branży umieją niejedno, którzy ciągle się doskonalą, szukają jeszcze lepszych sposobów, cieszą się z własnego rozwoju profesjonalnego i osobistego. Mistrzów, którzy w Polsce już są świetni, a chcą być jeszcze lepsi. Dlatego w Warsztatach Mistrzów uczestniczą.

Warsztaty Mistrzów stanowią znakomite rozwinięcie sposobów komunikacji, osiągania celów, tworzenia zespołów, negocjowania we wspólnym interesie, wspierania partnerów współpracowników, zarządzania własnym stanem emocjonalnym i zdrowotnym. Współtworzenia świata, w którym dobrze jest żyć.

Warsztaty Mistrzów dają okazję spotkania nie tylko znakomitych trenerów przedstawiających autorskie zagadnienia, modele, sposoby, ale także Mistrzów w swoich dziedzinach – uczestników Warsztatów Mistrzów.

(Konkretne warsztaty są opisane w poszczególnych pozycjach tego menu)