Koło Zmiany-Richard Bolstad- 5-6 lipca 2014


„Kluczowe wyzwanie, które czeka na nowych coachów, dotyczy relacji, nie technik.”

Richard Bolstad

z zupełnie nowym warsztatem

Koło zmiany

(The Wheel of Change)

5-6 lipca 2014

stan na 3 lipca: brak wolnych miejsc, zapraszamy na listę rezerwową (i na następną edycję)

Koło Zmiany to model tworzący szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej, które elegancko i spójnie można włączyć do własnego arsenału umiejętności coachingowych. To z kolei daje poczucie, że bez względu na to, z jakim nastawieniem klient przychodzi na sesję, korzystając z tego modelu zawsze można pomóc mu wykreować pożądane przez niego rezultaty.

resloffk

Richard Bolstad w swojej książce pisze, że gdy rozmawia z nowymi coachami o ich pracy, jako ich superwizor albo trener dowiaduje się, że ich trudności rzadko dotyczą procesów czy narzędzi, a w największym dużym stopniu dotyczą relacji z klientami.

Mówi „zrozumiałe, że trudności te wynikają z interakcji pomiędzy unikalnym stylem relacyjnym coacha (czyli tym, co w NLP nazywa się metaprogramem) a stylami relacyjnymi klientów. W trakcie swojej pracy uświadomiłem sobie, że różne etapy procesu zmiany wymagają różnych stylów relacyjnych i z tego powodu jedni coachowie są dobrzy w pomaganiu klientom, którzy dopiero rozpoczynają proces zmiany, inni są bardziej efektywni w pomaganiu tym kończącym ten proces, a jeszcze inni są niezwykle skuteczni w pracy z klientami w chaosie środkowej części procesu. Jeżeli coach zrozumie, na czym polega cały cykl zmiany, będzie mógł rozpoznać mocne strony swojego własnego stylu pracy i rozwinąć umiejętności, które wcześniej wydawały mu się trudne. Pozwoli to nie tylko efektywniej prowadzić klientów przez proces zmiany, lecz także wzbogaci życie osobiste i pozwoli skuteczniej zmieniać samego siebie, ponieważ to, co utrudnia pracę z klientami jest dokładnie tym samym, co powstrzymuje przed zmianą własną.”

Richard Bolstad jest od ponad trzydziestu lat terenerem doradców, praktyków NLP i coachów. Jest superwizorem. Stworzył własne modele i techniki pracy doradczej czy coachingowej, komunikacji oraz zmiany. Tak by można było skutecznie pomagać klientom tworzyć zmiany, których pragną w swoim życiu.

Jako twórca i organizator Warsztatów Mistrzów, coach i trener stosowałem ten model od kiedy go poznałem w lutym 2012 na konferencji na ALK w Warszawie. Stosowałem go w coachingu „tradycyjnym” ze świetnym rezultatem. Stosowałem go też w coachingu prowokatywnym z rezultatem całkowicie rewolucyjnym!!! Każdy coach, a zwłaszcza stosujący coaxching prowokatywny powinien go poznać. Sam Richard mówi, że Koło Zmiany jest ukoronowaniem jego ponadtrzydziestoletniej pracy coacha i obejmuje sobą inne modele Richarda, takie jak np. RESOLVE, czy modele stosowane w coachingu jak np. GROW, Solution-oriented Questions i inne.

Czym jest koło zmiany:

 • Modelem pomagającym wybrać odpowiednie reakcje coachingowe
 • Modelem pozwalającym określić naszą pozycję w procesie coachingowym
 • Modelem pozwalającym zrozumieć unikalny styl zmiany każdego klienta
 • Modelem współpracy w procesie zmiany w grupie lub organizacji
 • Modelem zmiany świataKoloZmiany

Koło Zmiany daje elastyczność w stosowaniu stylu coachingu dobranego do konkretnego klienta i do etapu zmiany, na jakim jest, radykalnie zwiększając skuteczność coachingu i trwałość efektów. Koło Zmiany wykorzystane prowokatywnie daje błyskawiczną i trwałą zmianę.

 

Dla kogo, oprócz coachów, będzie przydatny ten warsztat i ten zestaw narzędzi?

 • Skoro dla coachów to również dla doradców, konsultantów, trenerów, szkoleniowców, mentorów. Każdy z tych zawodów pracuje „na zmianie” – zrozumienie procesu zmiany, cyklu na jakim znajduje się klient, metod i technik przejścia na odpowiedni poziom jest niezwykle przypadnym narzędziem, skutecznie podnoszącym efektywność pracy.
 • Dla menadżerów pragnących znaleźć skuteczne narzędzie zmiany organizacyjnej; umieć rozpoznać własną pozycję oraz zrozumieć na jakiej pozycji stoi pracownik i jak Czy chcąc zmotywowac pracownika powiedziałeś o parę słów za dużo, czym de facto oslabiles jego motywację?
 • Dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą wesprzeć swoje pociechy i pomóc im osiągnąć wymarzony stan rzeczy. Lub chcą zrozumieć dlaczego nic co robią, nie działa na małego buntownika i jak pomóc mu osiągnąć poziom rzeczywistego rozwoju i współpracy.
 • Dla liderów, którzy zastanawiają się jak wyjść z zastoju w jakim znalazła się ich organizacja, grupa, firma, oraz szukają odpowiedzi jak zmienić niezadowolenie an zasowolenie.
 • Dla każdego, kto widzi przed sobą potrzebę radykalnej zmiany paradygmatu w swoim środowisku i nie ma narzędzi, by tę zmianę przeprowadzić systemowo.

Czego się dowiesz na Warsztatach?

 • Poznasz cztery style zmiany

 • Będziesz umiał je wykorzystać w procesie zmiany

  • społecznej
  • organizacyjnej
  • osobistej
 • Poznasz czym są metaprogramy i jak je wykorzystywać do pracy na zmianą oraz dowiesz się, które metaprogramy najsilniej wpływają na style zmiany.
 • Wykorzystasz cztery style zmiany jako kroki coachingu opartym na NLP

 • Rozwiniesz elastyczności w korzystaniu z metaprogramów

 • Poznasz procesy coachingowe odwołujące się do stylu zmiany na każdym etapie

 • Będziesz umiał poznać jakiego stylu używa Twój rozmówca, kontrahent, klient, dziecko i będziesz miał narzędzia do budowania dobrej relacji z nimi.

 

 

ZAPISUJĘ SIĘ TERAZ

stan na 27 czerwca: pozostały pojedyncze miejsca

Pełna cena 1.877,- zł

 

Transforming Communicatation Dla osób pragnących się zgłosić na oba warsztaty Richarda Bolstada Koło zmian i Komunikacja transformująca cena niższa za OBA WARSZTATY ŁĄCZNIE 3.577 zł za oba warsztaty:

TAK! Zgłaszam się na OBA warsztaty Koło Zmian i Transforming Communication prowadzone przez Richarda Bolstada w dniach 5-10 lipca 2014 roku w Warszawie i płacę tylko 3.577 zł zamiast 4.374 zł 

(zostaniesz przekierowany na stronę Przelewy24)